To był szczególny rejs – w szczególnym gronie! 

Na pokładach naszych jednostek gościliśmy powstańców: panią Barbarę Tokarską pseudonim Jola, oraz pana Jana Eberta pseudonim Ryś

Zaproszenie wystosowali:

Jagoda Klim SGO POMORZE 

Andrzej Lenczewski fundacja Szlakiem Wisły

Andrzej Stański – krypa.pl.

ks. Jacek Dzikowski przygotował wieniec który został z honorami oddany w nurcie Wisły. 

Pierwsi zameldowali się rekonstruktorzy w strojach z okresu 2 wojny światowej, wykonanych z wielką pieczołowitością następnie pojawiła się reprezentacja parafia św. Zygmunta. U boku Atalanty – najstarszej barki w Warszawie, pełniącej od lat funkcje dworca wodnego przycumowały oprócz łodzi KRYPA.PL zaprzyjaźnione jednostki Basonia, Pomostu 511, oraz Warsaw by Boat. Zgodnie z planem podjechali nasi dostojni i uśmiechnięci goście witani przez uczestników. Zejście po schodach trapach było trudne ale opierając się na krzepkich Pomorzanach dostali się na pokład jednostki. Ruszyliśmy w stronę flotylli i przyłączyliśmy się do niej. Kilku znanych nam kapitanów dzwiękami syren oddawało honory powstańcom. O 17.00 przy dźwiękach syren przepiękny wieniec w asyśście honorowej kombatantów został położony w nurcie. Wyśmienite wino symbolicznym toastem zakończyło rejs. Należało czym prędzej odwieźć powstańców wyraźnie wzruszonych ale i też zmęczonych. Chwała Bohaterom.

Pomysłodawcą zaproszenia szczególnych gości był społecznik i kulturoznawca p. Andrzej Szczygielski.

Fot. Adam Niedziułka -> Facebook Adama